Złożenie kompletu dokumentów i wniosku

Osoby starające się o adopcję, gotowe zrobić kolejny krok, muszą zebrać wymagane dokumentu oraz napisać wniosek o przyjęcie. Nie musicie być pewni, by przejść do drugiego etapu. Jednak tych argumentów „za” musi być więcej niż „przeciw”. Cały czas mogą Wam towarzyszyć różne obawy, to zupełnie normalne. Pamiętajcie, że adopcja dziecka nigdy nie jest prosta, dlatego warto się do niej dobrze przygotować. W naszym przewodniku po zawiłych procedurach adopcyjnych „Kompendium wiedzy o adopcji. Narodziny miłości” zebraliśmy doświadczenia kilkuset par i osób samotnych, starających się o adopcję dziecka. Szczególnie zwrócilismy uwagę na najczęściej popełniane przez nich błędy, które mogą przyczynić się do wykluczenia z procesu adopcyjnego. Książka jest dostępna tutaj: w Sklepiku adopcyjnym.

Jakie dokumenty są potrzebne przy adopcji?

Lista wymaganych dokumentów też może się różnić w poszczególnych OA. Pewne elementy są jednak stałe. Wśród nich konieczne jest przygotowanie:

  • Życiorysu – historii życia małżonków lub osoby samotnej,
  • Odpisu zupełnego aktu małżeństwa, a w przypadku osób myślących o adopcji w pojedynkę – aktu urodzenia. 
  • Zaświadczeń:
  • O niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • O stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów. Lekarz ma w tym przypadku ocenić czy stan zdrowia kandydatów pozwoli im na sprawowanie opieki nad dzieckiem.
  • O zatrudnieniu i zarobkach (wydawane przez pracodawcę na wniosek pracownika). Może też być zeznanie podatkowe za ostatni rok.
  • Fotografii.

Dodatkowe dokumenty do adopcji

Wśród pozostałych dokumentów, które mogą być wymagane przez pracowników ośrodka adopcyjnego zdarzają się również: opinia pracodawcy,  opinia księdza proboszcza, zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego, zaświadczenie z poradni odwykowej, oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym i zakresie władzy rodzicielskiej  – tylko w przypadku, gdy były orzekane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o adopcję

Kandydaci zgłaszający gotowość adopcji dziecka musza przygotować i złożyć w OA odpowiedni wniosek o pomoc w procedurze. Powinni uwzględnić w tym podaniu swoje motywacje do przyjęcia dziecka. Warto spędzić trochę czasu nad jego przygotowaniem. Może on niestety wpłynąć na decyzje OA doprowadzić do wydania opinii negatywnej i dyskwalifikacji małżeństwa lub osoby samotnej.

Dopiero po złożeniu podania i kompletu dokumentów przez kandydatów rozpoczyna się procedura adopcyjna i od tego momentu liczony jest jej czas. Ten etap to dopiero początek długiej drogi. Nie warto go odkładać. W każdej chwili można wycofać się z procedury.